top of page
切換中文

Courses

課程報名

電腦繪圖 | 手繪 | 平面設計 | 軟體教學 | 動畫 | 網頁

 

台北-2015年1對1課程
【客制化上課時段】
※時間上的安排可彈性調整,
課程總共12小時每次上課2小時
彈性調整分次上課。
學費: 10000元 
地點:可彈性調整。

對課程時間詢問可至【Contact】聯絡我們。

 

課程內容

依照同學學習狀況做調整
【續班報名者,會另外給予適合個人的進度】

showing_how_to_draw_eye_in_different_styles_03_19_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh)_Comic_
showing_how_to_draw_eye_in_different_styles_03_19_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh)_Comic_
press to zoom
BeforeAndAfter2.jpg
BeforeAndAfter2.jpg
press to zoom
showing_how_to_draw_eye_in_different_styles_01_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh)_言情小說眼睛.jp
showing_how_to_draw_eye_in_different_styles_01_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh)_言情小說眼睛.jp
press to zoom
Painting_Flur_In_Easy_Way_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh).jpg
Painting_Flur_In_Easy_Way_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh).jpg
press to zoom
showing_how_to_draw_hair_in_different_ways_02_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh).jpg
showing_how_to_draw_hair_in_different_ways_02_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh).jpg
press to zoom
1402157_10200257731365789_1768069695_o.jpg
1402157_10200257731365789_1768069695_o.jpg
press to zoom
1507455_10200277695104870_1774590580_o.jpg
1507455_10200277695104870_1774590580_o.jpg
press to zoom
993610_4384524631114_1545114229_n.jpg
993610_4384524631114_1545114229_n.jpg
press to zoom
showing_how_to_draw_eye_in_different_styles_04_2_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh)_Comic_E
showing_how_to_draw_eye_in_different_styles_04_2_s_葉小妖 (葉蘊儀 Yun-Yii Yeh)_Comic_E
press to zoom
bottom of page